ความกระฉับกระเฉงช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก

ความกระฉับกระเฉงช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้ชายในสหราชอาณาจักร แต่สาเหตุทั้งหมดของการเกิดมะเร็งนั้นยังไม่ทราบอย่างแน่ชัด  ในการศึกษาวิจัยที่อาศัยหลักพันธุศาสตร์เป็นเครื่องมือวัดร่วมกับการติดตามการออกกำลังกายเพื่อดูผลกระทบที่มีต่อมะเร็งต่อมลูกหมากเผยให้เห็นว่า การที่มีความกระฉับกระเฉงขึ้นจะช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากได้

มะเร็งต่อมลูกหมากกับการออกกำลังกาย

ที่ผ่านมาหลักฐานของมูลนิธิการวิจัยด้านมะเร็งโลกได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ความกระฉับกระเฉงของร่างกายสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้  มะเร็งเต้านม และมะเร็งมดลูก แต่ไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่มีผลต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก    การศึกษาวิจัยครั้งใหม่ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริสตอลที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ พบว่า คนที่มีการเปลี่ยนแปลงของลำดับดีเอ็นเอที่ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะตื่นตัวมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากลดลง 51 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าคนที่ไม่มีรูปแบบเฉพาะนี้ ที่สำคัญการค้นพบนี้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายโดยรวมไม่ใช่แค่การออกกำลังกายอย่างหนัก   ทั้งนี้ในการศึกษามีผู้ชายมากกว่า 140,000 คน เข้าร่วมการศึกษานี้ และ80,000 คนเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

การลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก

เมื่อมีการนำหลักพันธุศาสตร์เป็นตัววัดสำหรับการออกกำลังกายแสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก ณ ปัจจุบันนี้มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเกี่ยวกับวิธีลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งได้แก่ การควบคุมรักษาน้ำหนักอย่างเข้มงวด นักวิจัยระบุว่า  การศึกษานี้เป็นการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา  อีกทั้งใช้วิธีการที่ค่อนข้างใหม่ที่เติมเต็มการวิจัยเชิงสังเกต ทำให้ค้นพบสิ่งที่เป็นสาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมาก  รวมทั้งรู้ว่า การออกกำลังกายอาจมีผลต่อมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าที่เคยคิดไว้  ซึ่งผู้วิจัยยังหวังว่าจะกระตุ้นให้ผู้ชายตื่นตัวมากขึ้นด้วยการออกกำลังกาย   ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้พิจารณาถึง ปัจจัยเสี่ยง 22 ประการที่มีผลกระทบต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่ผลลัพธ์ของการออกกำลังกายนั้นโดดเด่นที่สุด  สิ่งนี้จะปูทางไปสู่การวิจัยเพิ่มเติมซึ่งสามารถนำวิธีการที่คล้ายกันนี้ไปใช้กับปัจจัยการดำเนินชีวิตอื่นๆ เพื่อช่วยระบุวิธีที่ผู้ชายสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากได้ 

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้ชายในสหราชอาณาจักร แม้ว่าสาเหตุทั้งหมดของการเกิดมะเร็งจะยังไม่ชัดเจน แต่การศึกษาวิจัยที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาได้อาศัยใช้พันธุศาสตร์เป็นเครื่องมือวัดการออกกำลังกายเพื่อดูผลต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งเผยให้เห็นว่า ความกระฉับกระเฉงร่วมมากขึ้นช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากได้

เครดิตภาพจาก pixabay.com    

#มะเร็งต่อมลูกหมาก #ทริคดูแลตัวเอง #สุขภาพดี