วิธีการดูแลเด็กที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 

วิธีการดูแลเด็กที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน

ปัจจุบันนี้พบการเกิดโรคเบาหวานในเด็กค่อนข้างมาก และมีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ปกครองจึงควรดูแลเอาใจใส่ในเรื่องต่างๆ ของเด็ก สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานในเด็กจะได้แก่ เกิดจากพันธุ์กรรม เกิดจากสภาพแวดล้อม เกิดจากากรได้รับเชื้อไวรัสบางชนิด และการใช้ยาบางประเภท รวมไปถึงความอ้วน เป็นต้น แต่เมื่อเด็กเกิดเป็นโรคเบาหวานขึ้นแล้ว ผู้ปกครองควรเอาใจใส่ดูแลในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. เด็กควรได้รับยาอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นยาในแบบรับประทาน หรือการฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกาย เพื่อเป็นการช่วยรักษาระดับน้ำตาลในกระแสเลือดให้อยู่ในระดับปกติ

2. ควรใส่ใจในเรื่องของการรับประทานอาหาร เช่น ควรรับประทานอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล และไขมัน ให้น้อยลง และเด็กที่เป็นโรคเบาหวานจากสาเหตุความอ้วนควรระมัดระวังในการรับประทานให้มากขึ้นเพื่อช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัว และให้เลือกรับประทานผักและผลไม้ที่มีกากใยและเส้นสูง เพื่อช่วยให้ร่างกายสามารถเผาพลาญได้ดีขึ้น และควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้อ อาหารในแต่ละมื้อควรครบหลักโภชนาการ 5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน 

3. ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรหักโหมจนเกินไป และควรออกกำลังกายให้เหมาะสมสำหรับวัย เพื่อให้ร่างกายสามารถเผาพลาญพลังงานต่างๆ ได้ดี การออกกำลังกายยังช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ได้ดีขึ้นอีกด้วย สำหรับการออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับเด็กๆ เช่น การวิ่ง การเดิน ว่ายน้ำ ตีเบ็ด ถีบจักรยาน เป็นต้น 

4. ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย หรือย่างน้อยวันละ 7-8 แก้ว แต่ควรดื่มในลักษณะจิบเป็นระยะๆ 

5. ดูแลความสะอาดของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะบริเวณเท้า ควรทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งเพื่อป้องกันอับชื่น หรือการเกิดแผลขึ้นได้ และถ้าเท้าเกิดเป็นแผลควรรีบทำการรักษาหรือพบแพทย์ เพราะคนเป็นโรคเบาหวานแผลจะหายยากและมักเกิดการลุกลามได้ง่าย จึงควรทำการรักษาตั้งแต่แรกเริ่มไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ 

6. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก เพราะในช่วงที่เรานอนจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายสามารถเผาพลาญพลังงานต่างๆ และเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย 

7. ควรพาเด็กไปพบแพทย์ให้ตรงตามเวลานัด และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด 

เด็กเล็กๆ อาจจะไม่เข้าใจว่าโรคเบาหวานคืออะไร ผู้ปกครองจึงควรใส่ใจและดูแลมากเป็นพิเศษ แต่ถ้าในเด็กที่โตพอรับรู้ได้แล้ว ผู้ปกครองควรอธิบายให้เขาเข้าใจในเรื่องต่างๆ ของโรคเบาหวาน และแนะนำให้เขารู้จักดูแลรักษาตัวเอง จะเป็นการช่วยทำให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ดีขึ้น

เครดิตภาพ : thaichildcare.com, mgronline.com

#วิธีดูเด็กที่เป็นเบาหวาน #โรคเบาหวาน #ความรู้เรื่องโรค