การรักษาโรคเบาหวานด้วยการใช้อินซูลินและสมุนไพร

การรักษาโรคเบาหวานด้วยการใช้อินซูลินและสมุนไพร

โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินออกมาได้เพียงพอต่อความต้องการ โดยอินซูลินจะมีหน้าที่ในการนำน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดไปใช้ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายใช้เป็นพลังงาน เมื่อร่างกายมีอินซูลินไม่เพียงพอต่อการใช้งานจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดเป็นโรคเบาหวาน วิธีการรักษาในผู้ป่วยบางรายจึงจำเป็นต้องใช้อินซูลินโดยวิธีการฉีดเข้าสู่ร่างกาย แต่ในผู้ป่วยบางรายการให้ทานยาหรือการใช้สมุนไพรรักษา ก็สามารถช่วยบรรเทาอาการได้เช่นกัน โดยโรคเบาหวานสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทของโรคเบาหวาน

1. โรคเบาหวานประเภทที่ต้องพึ่งอินซูลิน เป็นโรคเบาหวานที่เกิดจากกรรมพันธุ์, เกิดจากการแพ้สารเคมีหรือยาบางชนิด สำหรับโรคเบาหวานประเภทนี้ร่างกายของผู้ป่วยจะไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เลย หรือผลิตได้น้อยมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จึงต้องรักษาด้วยการฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกาย 

2. โรคเบาหวานประเภทที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน สำหรับโรคเบาหวานประเภทที่สองนี้ร่างกายของผู้ป่วยจะยังสามารถผลิตอินซูลินได้บ้าง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ผู้ป่วยประเภทนี้คุณหมอจะสั่งเป็นยาเม็ดให้รับประทาน รวมถึงการใช้สมุนไพร แต่ในบางครั้งถ้าระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ก็อาจจะสั่งให้ฉีดอินซูลินบ้างเป็นครั้งคราว สำหรับสาเหตุของโรคเบาหวานประเภทที่สองนี้มักจะเกิดจาก ความอ้วน เมื่ออายุมากขึ้น การได้รับยาบางชนิด และคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ เป็นต้น

วิธีการรักษาโรคเบาหวาน 

การรักษาโรคเบาหวานในปัจจุบันจะมีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี ซึ่งจะได้แก่ 

1. การรักษาโดยใช้อินซูลิน จะใช้กับผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่หนึ่ง และประเภทที่สองในบางครั้ง วิธีก็คือคุณหมอจะทำการฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกายทางกล้ามเนื้อ แต่บางครั้งผู้ป่วยบางรายหรือญาติของผู้ป่วยก็จะเรียนรู้วิธีการฉีดและทำการฉีดให้แก่ผู้ป่วยเองโดยไม่ต้องเสียเวลามาพบแพทย์ เพราะการฉีดอินซูลินจำเป็นต้องฉีดทุกวัน จนกว่าระดับน้ำตาลในกระแสเลือดจะอยู่ในระดับปกติ หรือตามการวินิจฉัยของแพทย์

2. การรับประทานยาเม็ด จะเป็นกรณีของผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่สอง ที่มีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดยังไม่มาก สามารถรับประทานยาเม็ดควบคุมได้ 

3. การใช้สมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน อาทิเช่น อบเชย มะระขี้นก เห็ดหลินจือ ใบเตยหอม กะเพรา เป็นต้น สมุนไพรเหล่านี้มีการวิจัยแล้วพบว่าสามารถช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติได้ แต่ควรรับประทานด้วยการกำกับดูแลของแพทย์

แต่ไม่ว่าจะรักษาด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือผู้ป่วยควรไปพบคุณหมอให้ตรงตามเวลานัดหมาย อย่างเคร่งครัด เพื่อตรวจระดับน้ำตาลในกระแสเลือด และเพื่อให้คุณหมอวินิจฉัยและหาแนวทางรักษาที่เหมาะสมให้ต่อไป

เครดิตภาพ : ppnewstoday.com, sukumvithospital.com

#การดูแลสุขภาพ #สุขภานน่ารู้ #โรคเบาหวาน