อาการของโรคเบาหวานในเด็ก

อาการของโรคเบาหวานในเด็ก

โรคเบาหวานถ้าเป็นในระยะแรกอาจจะไม่มีอาการแสดงออกมากนัก และจะทราบได้ว่าเด็กเป็นโรคเบาหวานก็ต่อเมื่อทำการตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเท่านั้น ดังนั้นผู้ปกครองควรใส่ใจอาการต่างๆ ของบุตรหลาน ถ้ารู้สึกเหมือนมีอะไรผิดปกติควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ สำหรับสาเหตุและอาการของโรคเบาหวานในเด็กที่คุณพ่อคุณแม่จะสามารถสังเกตได้จะมีดังนี้  

สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานในเด็ก

โรคเบาหวานเกิดจากสาเหตุที่ร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือไม่สามารถผลิตออกมาได้เลย โดยฮอร์โมนอินซูลินจะมีหน้าที่ในการนำน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดไปยังเนื้อเยื่อและเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน เมื่อร่างกายมีฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ จึงเกิดการสะสมของน้ำตาลในกระแสเลือดมากกว่าปกติ เมื่อบ่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจึงกลายเป็นสาเหตุของโรคเบาหวาน และถ้าไม่ทำการรักษาให้ถูกวิธีก็จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาอีกด้วย 

อาการของโรคเบาหวานในเด็ก 

โรคเบาหวานสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท และอาการของโรคเบาหวานแต่ละประเภทจะพอสรุปได้ดังนี้ 

1. โรคเบาหวานประเภทที่ 1

เกิดจากการที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยหรือไม่สามารถผลิตได้เลย ถ้าเป็นโรคเบาหวานในประเภทที่ 1 นี้ เด็กจะมีอาการปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำอยู่ตลอดเวลา รับประทานอาการเก่ง หิวเก่ง แต่กับมีน้ำหนักตัวลด และผอม และถ้าปล่อยไว้เป็นเวลานาน ไม่ได้ทำการรักษาที่ถูกวิธี เด็กจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ถ้ามีอาการหนักมากๆ บางรายอาจจะเกิดภาวะกระแสเลือดเป็นกรด และมีอาการหายใจหอบ 

2. โรคเบาหวานประเภทที่ 2

เกิดจากที่ร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายแต่ยังสามารถผลิตได้มากกว่าโรคเบาหวานประเภทที่ 1 และโรคเบาหวานประเภทที่ 2 นี้มักจะเกิดจากที่เด็กมีน้ำหนักตัวมากเกินไป หรือเกิดภาวะโรคอ้วน สำหรับอาการโดยทั่วจะได้แก่ เด็กมักเกิดมีปื้นดำหนาที่บริเวณคอ รักแร้ และขาหนีบ ลักษณะเหมือนเป็นขี้ไคล้หนาๆ แต่ถูไม่ออก และในเด็กบางคนจะมีอาการคันผิวหนังตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เนื่องจากการติดเชื้อรา โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงอาจจะมีอาการติดเชื้อราที่บริเวณช่องคลอด เด็กที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานประเภทนี้น้ำหนักตัวจะไม่ลด แต่จะมีอาการปัสสาวะบ่อยๆ กระหายน้ำ หรือบางคนอาจจะไม่แสดงอาการอะไรให้ผิดสังเกต ดังนั้นถ้าบุตรหลานของท่านเป็นเด็กที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานปกติ ควรนำบุตรหลานตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับน้ำตาลในกระแสเลือด เพราะโรคเบาหวานถ้าเราสามารถรู้ตั้งแต่เริ่มแรกจะช่วยทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ผลดี 

โรคเบาหวานอาจจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่เป็นโรคที่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะในเด็กถ้าทราบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะเป็นการช่วยป้องกันปัญหาการเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนในอนาคตได้เป็นอย่างดี

เครดิตภาพ :  mgronline.com

#รักสุขภาพ #รู้ทันโรค #อาการเบาหวาน