ใช้อาหารโปรตีนสูงเพื่อรักษาน้ำหนัก

ใช้อาหารโปรตีนสูงเพื่อรักษาน้ำหนัก วิธีลดน้ำหนัก อาหารลดน้ำหนัก ปวดหัว

จากข้อมูลสุขภาพประชากรโลกระหว่างปี1975 ถึง 2016 นั้น องค์การอนามัยโลกระบุว่า มีจำนวนผู้อยู่ในภาวะโรคอ้วนมากขึ้นถึง 3 เท่า นั่นหมายความว่า มีผู้ใหญ่ที่น้ำหนักเกินถึง 1.9 พันล้านคน และมากกว่า 650 ล้านคนของจำนวนดังกล่าว ตกอยู่ในภาวะโรคอ้วนและมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด  รวมถึงโรคมะเร็งบางชนิด 

ซึ่งนําไปสู่ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับโลก ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับการทดแทนอาหารทั้งหมดจึงเป็นกลยุทธ์ที่นิยมมากขึ้นในการต่อสู้กับโรคอ้วนและควบคุมน้ำหนัก  โดยอาศัยอาหารสูตรโภชนาการครบถ้วนมาแทนที่อาหารทั้งหมดในช่วงเวลาที่กําหนด  อีกกลยุทธ์หนึ่งคือ อาหารโปรตีนสูงมาจัดการน้ำหนักซึ่งเป็นที่นิยมเช่นกัน  เพราะสามารถส่งเสริมการลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักได้ดี  และช่วยเติมเต็มความรู้สึกของผู้รับประทาน  พลังงานที่ใช้ไป รวมถึงสามารถควบคุมหรือเพิ่มมวลของร่างกายที่ปราศจากไขมันได้ด้วย     เมื่อเกิดการนำแนวคิดทั้งสองมารวมกัน  ระหว่างการทดแทนอาหารทั้งหมดกับอาหารที่มีโปรตีนสูงก็จะกลายเป็นแนวทางที่ดีต่อการจัดการน้ำหนัก   ในความเป็นจริงแล้ว ผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหารด้วยโปรตีนสูงนั้นมีหลายชนิดที่จำหน่ายให้ผู้บริโภคอย่างกว้างขวางแล้ว แต่คําถามที่ตามมาคือ ใช้งานได้จริงหรือ?

อาหารโปรตีนสูงรักษาน้หนักได้หรือ

ในการศึกษาของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา ซึ่งมีแนวคิดในการศึกษาจากความชุกของการเกิดภาวะโรคอ้วนทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่ตามมา  จึงไม่น่าแปลกใจที่กลยุทธ์ทางโภชนาการเช่น การทดแทนอาหารทั้งหมดและอาหารโปรตีนสูงจะกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นในฐานะกลยุทธ์การจัดการน้ำหนัก  อย่างไรก็ตาม กลยุทธดังกล่าวแม้จะได้รับความนิยมมากขึ้น แต่กลับปราศจากงานวิจัยมารองรับ

ด้วยเหตุนี้งานวิจัยดังกล่าวจึงเริ่มต้นขึ้นด้วยการรับสมัครกลุ่มผู้ใหญ่อายุระหว่าง 18-35 ปีที่มีสุขภาพดี และมีน้ำหนักปกติ  การรับสมัครดำเนินการผ่านโฆษณาที่ติดไว้บนกระดานแจ้งข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา จากนั้นแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2  กลุ่ม โดยวิธีการสุ่ม  กลุ่มหนึ่งได้รับการทดแทนอาหารทั้งหมดด้วยอาหารโปรตีนสูงซึ่งประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต 35% โปรตีน 40% และไขมัน 25%  กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มควบคุมจะได้รับอาหารแบบอาหารอเมริกาเหนือทั่วไปที่มีจํานวนแคลอรี่เท่ากัน แต่มีคาร์โบไฮเดรต 55% โปรตีน 15% และไขมัน 30%  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับอาหารที่กําหนดในช่วงเวลา 32 ชั่วโมง

ผลทดสอบการใช้อาหารโปรตีนสูงเพื่อรักษาน้หนัก

         ผลการศึกษาสมดุลด้านเมตาบอลิสมพบว่า  เมื่อเทียบกับอาหารอเมริกาเหนือทั่วไปแล้ว การทดแทนอาหารทั้งหมดด้วยอาหารโปรตีน ทำให้เกิดการใช้พลังงานที่สูงขึ้น  การออกซิเดชันไขมันเพิ่มขึ้น และสมดุลไขมันเป็นลบ จึงเหมาะกับการรักษาน้หนัก ส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า แคลอรี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขแคลอรี่เท่านั้น  เพราะเมื่อเทียบกับอาหารที่มีจํานวนแคลอรี่เท่ากัน อาหารที่มีสัดส่วนโปรตีนที่สูงขึ้นนําไปสู่การใช้พลังงาน และการออกซิเดชันไขมันที่เพิ่มขึ้นมากกว่าอาหารที่มีแคลอรี่เท่ากันแต่มีโปรตีนต่ำกว่าและคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้น  ถึงแม้ว่าผลลัพธ์จะถูกจํากัดในกลุ่มประชากรที่เฉพาะเจาะจงคือเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี และมีน้ำหนักปกติ  แต่ก็ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์โภชนาการและผู้ให้บริการดูแลสุขภาพเข้าใจผลกระทบทางสรีรวิทยาที่แท้จริงของการทดแทนอาหารทั้งหมดด้วยอาหารโปรตีนสูง เพราะการศึกษาผลกระทบทางสรีรวิทยาในกลุ่มประชากรมีสุขภาพดีจะสามารถนำไปสู่การแปลที่ดีขึ้นในบุคคลที่เป็นโรคอ้วนต่อไป

การทดแทนอาหารทั้งหมดด้วยอาหารโปรตีนสูงเป็นกลยุทธ์ทางโภชนาการที่มีแนวโน้มที่จะใช้ต่อสู้กับอัตราการเพิ่มขึ้นของโรคอ้วน   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาให้หลักฐานเพิ่มเติมว่า อาหารที่มีสัดส่วนสูงของโปรตีนอาจมีข้อได้เปรียบต่อการเผาผลาญอาหารเมื่อเทียบกับอาหารที่ประกอบด้วยจํานวนแคลอรี่เดียวกัน แต่มีสัดส่วนของโปรตีนต่ำกว่า

วิดีโอเพิ่มเติม :

เครดิตภาพจาก pixabay.com

#โปรตีนรักษาน้ำหนัก #ใช้โปรตีนลดโรคอ้วน #อาหารโปรตีนสูง